Studio Tarua | Laulunopetusta Helsingissä | Maskeerausta | Taidetta

Käyttöehdot

Ilmoittautumalla ensimmäiselle laulutunnillesi sitoudut noudattamaan Studio Tarua käyttöehtoja. Ehdot on tarkoitettu molempien osapuolten etujen valvomiseksi ja vahvistamiseksi.

Käyttöehtoja saatetaan muokata ilman erillistä ilmoitusta.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen tunneille tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystiedot löytyvät sivustolta).
 • Oppilaan kanssa sovitaan erikseen ensimmäisen tunnin ajankohdasta. Ensimmäisen tunnin aikana/jälkeen oppilas saa itse valita laulutuntien jatkosta.
 • Oppitunnit pidetään sovittuna ajankohtana.

Laskutus, viivästys- ja perimiskulut

 • Oppilas voi valita sopivan laulutunti paketin ensimmäisen laulutunnin jälkeen. Lasku lähetetään yhdessä erässä oppilaan sähköpostiin. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Studio Tarulla oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 5 euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Studio Tarulla oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.
 • Studiolla on rajallinen määrä oppilaspaikkoja. Siitä syystä tuntien maksuja ei palauteta kuin erityistapauksissa, esim. vakava sairastuminen.
 • Hinta paketteja ei palauteta force majeure- tilanteessa. Force majeure- tilanteella tarkoitetaan yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Poissaolot

 • Tuntien perumisesta pitää ilmoittaa vähintään 12 tuntia ennen seuraavan sovitun tunnin alkamista. Poissaoloista tulee ilmoittaa suoraan opettajalle puhelimitse.
 • Mikäli tuntia ei ole peruttu edellä mainittuun aikarajaan mennessä, tunti katsotaan pidetyksi.
 • Pidemmän poissaolojakson (sairastuminen tms.) hyvitystä käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Oppilaan itse ollessa estynyt, sovitulle tunnille voi osallistua estyneen oppilaan sijasta joku muu, esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä.
 • Poissaolo tapauksissa kontaktitunti pyritään ensisijaisesti korvaamaan videopuhelun kautta (Skype, Facetime, Zoom, WhatsApp). Etäopetus tapahtuu alkuperäisen tunnin aikataulun mukaisesti, ellei toisin mainita.

Yksityisyys

 • Oppilaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan Studion sisäiseen toimintaan. Oppilaiden tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.
 • Oppilaan tiedot säilyvät Studio Tarua rekisterissä vähintään kuusi (6) vuotta meneillään olevan verovuoden jälkeen.
 • Lisätietoa yksityisyydestä osoitteesta taru@studiotarua.fi.
Siirry sivun alkuun