Käyttöehdot

Ilmoittautumalla ensimmäiselle laulutunnillesi sitoudut noudattamaan Studio Tarua käyttöehtoja. Ehdot on tarkoitettu molempien osapuolten etujen valvomiseksi ja vahvistamiseksi.

Käyttöehtoja saatetaan muokata ilman erillistä ilmoitusta.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen tunneille tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystiedot löytyvät sivustolta).
 • Oppilaan kanssa sovitaan erikseen ensimmäisen tunnin ajankohdasta. Ensimmäisen tunnin aikana/jälkeen oppilas saa itse valita laulutuntien jatkosta.
 • Oppitunnit pidetään sovittuna ajankohtana.

Laskutus, viivästys- ja perimiskulut

 • Oppilas voi valita sopivan laulutunti paketin ensimmäisen laulutunnin jälkeen. Lasku lähetetään yhdessä erässä oppilaan sähköpostiin. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Studio Tarulla oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 5 euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Studio Tarulla oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.
 • Studiolla on rajallinen määrä oppilaspaikkoja. Siitä syystä tuntien maksuja ei palauteta kuin erityistapauksissa, esim. vakava sairastuminen.
 • Hinta paketteja ei palauteta force majeure- tilanteessa. Force majeure- tilanteella tarkoitetaan yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.
 • Tuntipaketit ovat voimassa 2 kuukautta laskutuspäivästä alkaen. Mahdollisia käyttämättä jääneitä tunteja ei korvata.

Poissaolot

 • Tuntien perumisesta pitää ilmoittaa vähintään 24 tuntia ennen seuraavan sovitun tunnin alkamista. Poissaoloista tulee ilmoittaa suoraan opettajalle puhelimitse.
 • Mikäli tuntia ei ole peruttu edellä mainittuun aikarajaan mennessä, tunti katsotaan pidetyksi.
 • Pidemmän poissaolojakson (sairastuminen tms.) hyvitystä käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Oppilaan itse ollessa estynyt, sovitulle tunnille voi osallistua estyneen oppilaan sijasta joku muu, esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä.
 • Poissaolo tapauksissa kontaktitunti pyritään ensisijaisesti korvaamaan videopuhelun kautta (Skype, Facetime, Zoom, WhatsApp). Etäopetus tapahtuu alkuperäisen tunnin aikataulun mukaisesti, ellei toisin mainita.

Covid-19

 • Ethän tule laulutunnille mikäli sinulla on flunssan oireita, olet altistunut tai epäilet altistuneesi Covid-19 taudille.
 • Ilmoita sairaustapauksista hyvissä ajoin sähköpostitse taru@studiotarua.fi, tai puhelimitse 040 501 6557.
 • Laulutunneilla ei ole maskipakkoa.
 • Pidä huoli käsihygieniasta ja riittävästä etäisyydestä opettajaan.
 • Tarvittaessa yski hihaan tai nenäliinaan.
 • Sound-Inn vastaa yleisten tilojen siisteydestä ja hygieniasta. Studio Tarua vastaa oman laulustudion siisteydestä ja hygieniasta.

Yksityisyys

 • Oppilaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan Studion sisäiseen toimintaan. Oppilaiden henkilökohtaisia tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.
 • Sivustolla käytetään Google Ads mainoksia. Studio Tarua noudattaa Googlen käyttöehtoja ja nettisivujen käyttäjänä hyväksyt nämä ehdot.
 • Oppilaan tiedot säilyvät Studio Tarua rekisterissä vähintään kuusi (6) vuotta meneillään olevan verovuoden jälkeen.
 • Lisätietoa yksityisyydestä osoitteesta taru@studiotarua.fi.
Siirry sivun alkuun